Een nieuwe maand is begonnen op naar maandlijst.


Ook deze maand wil ik natuurlijk weer een heleboel soorten scoren. Met behulp van enkele van de kernleden van www.waarneminghoorn.nl op stap in de regio. De auto is lekker warm en we rijden richting vooroever, tijdens de rit worden de eerste soorten al gespot. 9 grote zaagbekken en 10 kleine zwanen zijn alvast binnen. een kramsvogeltje vliegt op. De auto geparkeerd en lopend naar het gemaal hangt er in de lucht een grote roofvogel. de camera klikt en de andere staan al naar een paar eenden in het water kijken. als ik me bij hen heb gevoegd zie ik dat het water gevuld is met een aantal mooie vogels. Er zitten pijlstaarten, grote zaagbekken, krakeend, tafeleend, 8 slobeenden en wel een stuk of dertig dodaars  zwemmen in het rond. In de lucht hangt weer een grote roofvogel. nog een keer goed kijken en ja hoor een blauwe kiekendief. Boven het water zeilt een grote mantelmeeuw en in het riet probeert een fazant zich nog voor de spotters te verstoppen. De wind is wel wat straf maar de koud deert ons niet. op naar de volgende locatie.


de blauwe kiekendief die we later nog een keer zullen zien.alle eendjes zwemmen in het water...

We vervolgde onze weg richting vooroever waar we werden overvallen door een sneeuwbui. Deze even afgewacht in de auto onder het genot van koffie, thee en koek vervolgde we onze tocht naar het water waar we vele watervogels zagen, grote groepen kuifeenden, tafeleenden, brilduikers en zelfs 120 futen hadden het water betreden. De kou begon wel steeds meer door te trekken , maar als echte bikkels hadden we er weinig last van.


grote zaagbek tussen de vele kuifeenden bij de haven van Andijk vanaf de vooroever gezien.


Brilduiker

We gingen verder kijken langs de dijk waar we een ferme wind in het gezicht kregen en het statief niet stormvast was. Gevolg camera op de grond en de zonnekap gebroken SHIT... de lens liep toch wel wat beschadigingen op maar helaas dat hoort bij het vak zullen we dan maar denken. maar weer kijken hoe we dat gaan repareren. Wel nog een paar mooie vogeltjes gezien zoals een geoorde fuut, kuifeendjes en een rosse stekelstaart. In de verte zaten nog enkele nonnetjes en wat aalscholvers vlogen voorbij.


Rosse Stekelstaart


Geoorde Fuut (winterkleed)

In het spaarbekken aan de rechterzijde waren  nog meer dodaars te zien zeker 50 stuks en ook 8 grote zaagbekken hadden zich hier verschanst. In de linkerzijde hadden zich  duizenden eenden verzamelt het was een grote weer war van soorten, kuifeenden, toppers, krakeenden, wilde eenden, smienten,brilduikers en nog meer. Achter de dijk bij een huis lieten de huismussen weten dat ze er waren. Een koppel Turkse tortels kwam voor bij en een houtduif was even de weg kwijt. in de verte glinsterde het wit en zwart van een grote mantelmeeuw tegen de blauwe lucht. de sneeuw lag op de grond maar het zonnetje wist weer waar het moest stralen.


Dodaars

Op naar de Ven. De wind was wat toegenomen dus op de dijk staan was geen optie. Snel maar weer in de auto en op naar het streekbos. Daar een klein rondje gelopen en nog een paar leuke vogeltjes gezien. Staartmezen,vinken, sijsjes, winterkoning en 2 torenvalkjes. Kortom weer een geslaagd dagje vogelen.

Oja schrijf eens wat in mijn gastenboek.

Tot de volgende keer.