31-12-2008

Een uurtje bevriezen bij de Nek.

 

Het is lekker vroeg en ik stap op de fiets richting de Nek. Muts verover mijn oren maar weer net niet te ver want wil natuurlijk wel wat horen. Want tijdens het vogelen willen we natuurlijk ook horen of er niet een leuk zangertje zit in de bosjes waar we langs fietsen. Het ijs staat al flink dik op de sloten en de eenden hebben een wak gevonden waar ze allen te samen komen om het lekker warm te houden. 4 stille getuige zijn de blauwe reigers die de hoeken van het wak bewaken. een waterhoentje laat zich van de kant in het water plonsen en een mannetje wilde eend wappert met zijn vleugels om het koude water van zijn lichaam af te schudden.

 
Wilde eend  Hoorn 80 (molenpad)

Onderweg langs de dijk zie ik veel verschillende soorten meeuwen en eenden zich verzamelen op het water. Althans waar nog water is want het ijs staat al behoorlijk langs de kant.


Buitendijks De Nek

De eenden hadden zich goed verzameld bij elkaar. Allerlei soorten waren te zien. Smient, Wintertaling, Bergeend, Slobeend, wilde eend, krakeend en de meerkoet.


Diverse eenden in de Nek


Het enige wak in de Nek is bezet door meerkoeten.

 

Bij de boerderij zit een Torenvalkje in de toppen van een boom het was even goed kijken mar i.d.d. een Torenvalk


Torenvalk Schellinkhout

Een groepje Smienten heeft een klein stukje wak veroverd


Smient buitendijks Schellinkhout

 

Er kwamen onderweg naar huis nog enkele ganzen voor bij vliegen


Brandgans Schellinkhout


Grauwe Gansen bij de Boederij in Schellinkhout

Onderweg naar huis net alles opgeruimd kwam er een valk voorbij vliegen.
Maar anders dan een torenvalk, strepen op de buik overdwars net als een sperwer of een havik.
De vogel onderhand al te ver voor een foto. Maar bij kijken in het boek bleek een mooie slechtvalk.

Met bevroren tenen en ijskoude oren weer gauw naar huis waar ik een kop warme chocolademelk naar binnen goot.